18 listopad 2022

Odprawa kadry kierowniczej Policji garnizonu małopolskiego

zdjęcie: Odprawa kadry kierowniczej Policji garnizonu małopolskiego / fot. KMP w Miechowie
fot. KMP w Miechowie
15 listopada 2022 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się narada służbowa oceniająca wyniki pracy małopolskiej Policji za okres 10 miesięcy br.
REKLAMA

W naradzie uczestniczyli komendant wojewódzki z zastępcami, komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, komendanci miejscy, powiatowi, komisariatów specjalistycznych garnizonu małopolskiego, przedstawiciele krakowskich placówek CBŚP, CBZC i BSWP.

Odprawę rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, który po przywitaniu uczestników odniósł się m.in. do kwestii kadrowych tj. przyjmowania policjantów do służby, kwestii dyscypliny służbowej i omówił wyniki badań opinii publicznej na temat Policji.
Następnie mł. insp. Katarzyna Padło Naczelnik Wydziału Prezydialnego omówiła kwestie dotyczące kwestie powiadomień placówek konsularnych w przypadku zdarzeń z cudzoziemcami. Po czym komisarz Franciszek Gawlik poinformował o zmianie statutu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
W kolejnym punkcji narady I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki zaprezentował wyniki pracy służb kryminalnych, w szczególności wykrywalności przestępstw pospolitych. Odniósł się także do przestępstw gospodarczych, narkotykowych, korupcyjnych i przestępstw przeciwko ochronie środowiska. Omówił kwestię stosowanych zabezpieczeń majątkowych i działania policjantów w zakresie poszukiwań osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania.

Następnie naczelnik Wydziału Kryminalnego podinsp. Michał Nowak omówił zasady stosowania procedury Child Alert na przykładzie ostatniego przypadku. Z kolei mł. insp. Piotr Hill naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego omówił kwestie międzynarodowej wymiana informacji kryminalnych i wykorzystania zbiorów danych oraz niektórych instrumentów wspomagających czynności wykrywcze.
W kolejnym punkcie spotkania głos zabrał zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotr Morajko i zaprezentował działania podejmowane przez funkcjonariuszy pionu prewencji. Omówił m.in. zmiany przepisów, efekty służby, dynamikę zgłaszanych przestępstw pospolitych i zatrzymania na gorącym uczynku. Przedstawił najczęściej zgłaszane przez mieszkańców kategorie zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, kwestię reakcji policjantów na poszczególne zjawiska, w tym przemoc w rodzinie. Kolejnym zagadnieniem odprawy było bezpieczeństwo ruchu drogowego – komendant zaprezentował statystyki w tym zakresie i przyczyny zdarzeń drogowych, podsumował prowadzone działania w szczególności przez grupę SPEED.
Ostatnim punktem narady była szkolenie przeprowadzone przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym.

 
źródło: policja.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Miechów
1.3°C
wschód słońca: 07:17
zachód słońca: 15:39
Koronawirus
małopolskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Miechowie

kiedy
2022-12-03 16:00
miejsce
Dom Kultury, Miechów, Racławicka 10
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-03 19:00
miejsce
Dom Kultury, Miechów, Racławicka 10
wstęp biletowany